Modli se Božím slovem

Modli se Božím slovem

Z pokolení do pokolení trvá tvá pravda. Upevnil jsi zemi a ona stojí. (Žalm 119,90)

Víme, že Bůh k nám promlouvá pomocí svého Slova. I ty k němu můžeš mluvit jeho Slovem, a to tak, že v modlitbě budeš používat slova Písma. Možná jsi ještě nikdy neslyšel, že se můžeš modlit Božím slovem, nebo nevíš, jak to dělat. Myslím, že modlitba Slovem je nejjednodušší formou modlitby, která je k dispozici všem věřícím. Vše, co je třeba, je číst nebo si zapamatovat verše z Bible a vyslovovat je v modlitbě způsobem, který je činí osobním prohlášením nebo je vztahuje na někoho jiného. Věřím, že nejlepší způsob, jak začít, je říct: „Bože, tvé Slovo říká (použiješ konkrétní verš), a já tomu věřím.“

Chceš-li se za sebe modlit slovy z Jeremjáše 31,3, bude to vypadat asi takto: „Bože, tvé Slovo říká, že mě miluješ věčnou láskou, a proto mi stále zachováváš milosrdenství. Děkuji, že mě tak moc miluješ a že mě s takovou laskavostí stále znovu přibližuješ k sobě. Pomoz mi, Pane, uvědomovat si tvou lásku ke mně.“ Pokud se na základě stejného verše chceš modlit například za kamarádku Zuzku, která má potíže uvěřit, že ji Bůh skutečně miluje, bude to znít asi takto: „Bože, tvé Slovo říká, že miluješ Zuzku věčnou láskou, a proto jí zachováváš své milosrdenství. Bože, ty víš, že Zuzka v poslední době neprožívá ujištění tvé lásky, a proto tě prosím, aby nad jejími pocity zvítězila pravda tohoto tvého zaslíbení.“

Boží zaslíbení platí pro tebe a platí pro každého věřícího. Bůh je nadšený, když známe jeho Slovo a používáme ho ve svých modlitbách.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Bůh tě miluje takového, jaký jsi, a pomůže ti stát se takovým, jakým tě chce mít.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon