Modli se, než bude příliš pozdě

Modli se, než bude příliš pozdě

Když byl na místě, řekl jim: „Modlete se, abyste nevešli do pokušení.“ (Lukáš 22,40)

Když učedníci čekali s Ježíšem v Getsemanské zahradě, byli mnoha způsoby pokoušeni. Možná chtěli utéct, schovat se nebo jednat jako Petr, který tvrdil, že Ježíše nezná. Ježíš jim neřekl, že se mají modlit, aby nebyli pokoušeni. Řekl jim, že se mají modlit, aby nevešli do pokušení.

Bylo by báječné, kdybychom nikdy necítili pokušení dělat špatné věci, to se nám nikdy nesplní. Bible říká, že pokušení musí přijít. Jeden z důvodů, proč máme víru v Boha, je, abychom se mohli vzepřít pokušení dělat špatné věci. Ježíš chtěl, aby se učedníci předem modlili za to, aby zůstali pevní a odolali ve chvíli, kdy bude tlak opravdu silný.

Jestli máš problém s příliš velkou chutí k jídlu, bude nejlepší, když se budeš modlit za sílu a schopnost říct „ne“ špatným rozhodnutím, a to dříve, než si vůbec sedneš ke stolu. Proč čekat, až bude tlak tak silný a nádherná vůně dobrého jídla jen posílí tvé pokušení? Opravdu věřím, že kdybychom dokázali identifikovat svá slabá místa a pravidelně se modlili za sílu, prožili bychom mnohá vítězství. Vím, že v situacích, kdy na něco musím déle čekat, jsem v pokušení stát se netrpělivou. Proto se modlím za trpělivost ještě předtím, než se do takových situací dostanu, a to mi pomáhá. Bůh nám zaslíbil svou sílu, my ho ale musíme o ni požádat.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Všechno dokážeš v Kristu, který ti dává sílu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon