Modli se ve shodě a žij ve shodě

Modli se ve shodě a žij ve shodě

Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny. (Matouš 5,9)

Modlitba shody je účinná pouze tehdy, když ti, kdo se mají v modlitbě na něčem shodnout, žijí ve vzájemné shodě i v přirozeném každodenním životě. Žít ve shodě neznamená, že nemáme vlastní názory. Znamená to, že v našich vztazích panuje harmonie, vzájemný respekt a úcta. Znamená to, že v našem životě nejsou věci, které způsobují rozkol a spory, jako je sobectví, hněv, zášť, žárlivost, hořkost nebo srovnávání. Žít ve shodě je, jako být součástí stejného fotbalového mužstva, kde všichni spolupracují, navzájem se podporují a povzbuzují, věří si a důvěřují, protože mají společný cíl a radují se ze společného vítězství.

Modlitba shody je velmi mocná, účinně ji dokážou ale využít jen ti, kdo se snaží ve shodě žít. Kdyby například v mém vztahu s Davem po většinu času panovaly hádky a spory, a pak bych se s ním v okamžicích naléhavé potřeby chtěla modlit ve shodě, nefungovalo by to. Příležitostný souhlas nemá žádnou moc, musíme ve shodě skutečně žít. Respektuj ostatní a žij s nimi v pokoji. Měj ohled na druhé a buď tvůrcem a strážcem pokoje (viz Římanům 12,16).

Udržování jednoty a harmonie vyžaduje jisté úsilí, ale moc, která se uvolní, když se společně modlí lidé, kteří žijí ve vzájemné shodě, za to jistě stojí.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Je snazší vůbec se nerozčílit, než se poté uklidňovat.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon