Modlitba přináší odpočinek

Modlitba přináší odpočinek

Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. (Matouš 11,28)

Pokud nežijeme v odpočinku, nemáme skutečnou víru, protože ovocem víry je odpočinek.

Mnoho let jsem tvrdila: „Ó, já věřím Bohu, důvěřuji Pánu.“ Nic z toho ale nebyla pravda, protože jsem byla úzkostlivá, znepokojená, podrážděná a většinu času jsem byla na hranici svých sil.

Stejně jako se věnujeme vnějším aktivitám, různé aktivity se dějí i v našem nitru. Bůh chce, abychom kromě odpočinku tělesného vstoupili také do odpočinku duševního, který nám nabízí on sám.

Nalézt odpočinek, úlevu, pohodu, osvěžení, rekreaci a požehnané ticho pro svou duši – to pro mě znamená nalézt osvobození od nesprávné mentality. Znamená to, že se nemusíme trápit nejrůznějšími úvahami a nemusíme se snažit najít odpovědi, které neznáme. Přestaneme se obávat, a místo toho v modlitbě vstoupíme na místo pokoje a odpočinku.

Jestliže skutečně věříme v Boha a důvěřujeme mu, pak budeme žít v jeho odpočinku. V modlitbě uvrhneme své starosti na Pána a pak budeme denně přebývat v jeho dokonalém pokoji a přítomnosti.


Můžeš ke své znepokojené mysli promluvit Božím slovem, stejně jako Ježíš promluvil k bouři, a říct: „Mlč, buď zticha.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon