Bůh si používá modlitbu, aby měnil lidi

Bůh si používá modlitbu, aby měnil lidi

Především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi… (1. Timoteova 2,1)

Ve třicáté druhé kapitole knihy Exodus se Mojžíš přimlouval za syny Izraele, protože nechtěl, aby je Boží hněv zničil. Je to vzrušující příklad toho, jak upřímná modlitba může změnit situaci.

Jsou chvíle, kdy mě Bůh vede, abych se modlila za nějakého člověka, aby k němu byl milostivý. Někdy mám pocit, že s takovým člověkem nemám přerušit spolupráci, a místo toho mu mám pomoct, aby se mohl změnit.

Ježíš řekl svým učedníkům v Getsemane, že mají bdít a modlit se (viz Matouš 26,41). Totéž platí i pro nás. Místo abychom druhé odsuzovali a byli k nim kritičtí, můžeme se jeden za druhého modlit. Bůh nám pomáhá rozpoznat potřeby ostatních lidí, abychom jim mohli pomoct najít řešení, ne abychom se stali součástí jejich problému. Nezapomeň, že hrnčířem je Bůh, ne my. Proto také my nemůžeme vědět, jak lidi „napravit“. Nedokážeme je změnit, můžeme se ale modlit a sledovat Boží jednání.

Když lidé trpí, třeba i v případě, že je to důsledkem jejich špatných rozhodnutí, velmi často nejsou schopni vidět pravdu. Můžeme se modlit, aby se jim otevřely oči, aby poznali pravdu a aby je pravda osvobodila. Lidé, kteří trpí, potřebují, aby Bůh zasáhl do jejich života. Pokud nevědí, jak k němu volat, můžeme stát v mezeře mezi nimi a Bohem, přimlouvat se za ně a vidět v jejich životě průlom.


Naším úkolem je modlit se a dovolit Bohu, aby jednal.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon