Můžeš něco změnit

Můžeš něco změnit

A Hospodin litoval zla, které promluvil, že učiní svému lidu. (Exodus 32,14)

Víš, že modlitba může změnit Boží názor? Když si někdo udělá čas, aby mluvil s Bohem a naslouchal mu, Bůh skutečně může přehodnotit něco, co plánoval udělat.

Když Mojžíš vystoupil na horu Sinaj, aby získal deset přikázání, byl pryč déle, než lidé čekali. Nakonec v nepřítomnosti svého vůdce zapomněli na Pána a poddali se svým tělesným touhám. Rozhodli se roztavit všechny své šperky, vyrobit zlaté tele a klanět se mu. Bůh promluvil k Mojžíšovi na hoře a v podstatě mu řekl: „Raději se vrať dolů, protože lidé se skutečně dostali do potíží a já se kvůli tomu na ně hněvám.“ (díky Bohu, že Žalm 30,6 říká, že Hospodinův hněv trvá jen okamžik, zatímco jeho milosrdenství je věčné!)

Mojžíš se však začal za lidi přimlouvat, protože mu na nich velmi záleželo. Bůh mu již řekl: „Nech mě proti nim vzplanout hněvem, protože tento lid je lid tvrdé šíje“ (viz Exodus 32,9–10). Mojžíš se ale odmítl vzdát, protože v srdci se s tím nemohl smířit. Miloval lidi a znal Boží povahu a charakter. Navíc věděl, že Bůh lidi opravdu miluje a ve skutečnosti je zahubit nechce.

Mojžíš prosil Boha, aby změnil názor (viz Exodus 32,12), a v dnešním verši vidíme, že Bůh to udělal. Když se modlíme, můžeme něco změnit!


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Když se modlíš, Bůh slyší a odpovídá!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon