Mysl, vůle a emoce

Mysl, vůle a emoce

My máme mysl Kristovu. (1. Korintským 2,16)

Když pozveme Ježíše, aby vstoupil do našeho srdce, Duch svatý si v nás učiní svůj domov. Ze srdce, které je centrem naší bytosti, Duch svatý začíná očišťující dílo v naší duši (mysl, vůle a emoce).

Naše mysl nám říká, co si myslíme my, ne co si myslí Bůh. Duch svatý v nás působí, aby to změnil. Potřebujeme se naučit, jak myslet ve shodě s Bohem, jak být nádobami pro Boží myšlenky.

Musíme být očištěni od starých myšlenek, a nové myšlenky od Boha se musí stát součástí našeho myšlení. Naše emoce nám říkají, jak se cítíme, ale neříkají, co si o situacích, lidech a rozhodnutích myslí Bůh. Podle Žalmu 7,10 Bůh zkoumá naše srdce i pocity. Jedná v nás, dokud kromě lidských emocí nezačneme být citliví také na Ducha svatého.

Naše vůle nám říká, co chceme my, nikoli co chce Bůh. Vůle převažuje nad emocemi, a dokonce i nad myšlenkami. To nám pomáhá dělat to, co je správné, i když se nám nechce. Máme svobodnou vůli, Bůh nás k ničemu nenutí. Vede nás svým Duchem, abychom dělali to, co je pro nás dobré. Konečné rozhodnutí je ale na nás. Bůh chce, abychom pravidelně činili rozhodnutí, která budou v souladu s jeho vůlí, a ne s naší.

Když tyto tři oblasti svého života – mysl, vůli a emoce – podřídíme Ježíši Kristu a budeme následovat vedení Ducha svatého, budeme jako věřící čím dál tím zralejší.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Můžeš mít své emoce pod kontrolou, místo toho, aby ses jimi nechal ovládat.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon