Mysli pozitivně

Mysli pozitivně

Konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká ctnost a jestli je nějaká chvála. (Filipským 4,8)

Jestli chceš zlepšit svůj život, jednou z prvních věcí, které můžeš udělat, je zlepšit své myšlenky. Když se rozhodneme být pozitivní, je v tom velká moc. Bůh je pozitivní, a pokud se k němu chceme přiblížit, je důležité s ním souhlasit (viz Ámos 3,3) a myslet pozitivně.

Pozitivní přístup neznamená, že odmítneš čelit realitě nebo budeš ignorovat skutečné problémy. Jednoduše to znamená, že budeš souhlasit s Božím slovem a spoléhat na Boží zaslíbení, místo aby ses soustředil na negativní a depresivní věci tohoto světa.

Všimni si, že Ježíš po celý svůj život zažíval obrovské obtíže včetně osobních útoků, a přesto zůstal pozitivní. Pokaždé měl připravené pozitivní a povzbudivé slovo. Vždycky dával naději všem, s nimiž se setkal. My dnes můžeme následovat jeho příklad. Když si zvolíš pozitivní pohled, udržíš si pozitivní očekávání a zapojíš se do pozitivních rozhovorů, následuješ Ježíšův příklad a přibližuješ se k našemu nebeskému Otci.


Tvůj život se bude ubírat směrem, jímž se ubírají tvé myšlenky.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon