Ať naše světlo svítí

Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích. Matouš 5,16

Známý filozof a řečník Edmund Burke kdysi řekl: „Vše, co je třeba k tomu, aby zvítězilo zlo, je, aby dobří lidé nic nedělali.“ A měl pravdu. Zůstat nečinně sedět je velmi jednoduché, zároveň je to ale také nebezpečné. Pokud se zlu nikdo nepostaví, může se šířit stále dál.

Všichni se někdy chytíme do pasti stěžování si na věci, které nejsou v pořádku. Naříkáním však ničeho nedosáhneme, naopak, budeme stále nešťastnější. Stěžování si nic nezmění, nemá žádný pozitivní přínos.

Zkusme si představit, jaký zmatek by na světě byl, kdyby si Bůh jen stěžoval, co všechno se od stvoření pokazilo. Otec však není tím, kdo by naříkal. Zůstává dobrý a snaží se znovu nastolit spravedlnost. Zlo je mocné, ale dobro je ještě mocnější.

Musíme se zastavit a uvědomit si, že Bůh se rozhodl na této zemi působit prostřednictvím svých dětí – mě a tebe. Jeho světlo je v nás, proto si nesmíme dovolit zůstat nečinnými. Máme dovolit Jeho světlu, aby skrze nás zářilo za jakýchkoliv okolností, a žít dobrým životem pro Jeho jméno.

Modlitba

„Bože, je velmi jednoduché nic nedělat. Mnohem lepší je však aktivně usilovat o šíření Tvého světla. Pomoz mi stát, vzepřít se zlu a při každé příležitosti zvěstovat Tvou dobrotu.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon