Naším úkolem je jít vpřed

Naším úkolem je jít vpřed

Hospodin upevňuje kroky muže, oblíbil si jeho cestu. Když upadne, nebude zavržen, vždyť Hospodin mu podepírá ruku. (Žalm 37,23–24)

Bůh pečlivě dohlíží na každý náš krok! To znamená, že nikdy nejsme sami. Když upadneme, pomůže nám znovu povstat, a povzbuzuje nás, abychom pokračovali v cestě. Nikdo se nenaučí následovat Boží vedení, aniž by se dopustil nějakých chyb. Nezapomeň ale, že Bůh o tvých chybách věděl dříve, než se staly. On není překvapen našimi pády a neúspěchy. Ve skutečnosti měl každý den našeho života zapsaný ve své knize dávno předtím, než nastal (viz Žalm 139,16). Pamatuj, že Bůh v tobě má zalíbení a zajímá se o každý tvůj krok. Když upadneš, znovu tě zvedne.

Všichni velcí muži a ženy, o nichž čteme a obdivujeme je v Bibli nebo o nich víme z dějin, dělali chyby. Bůh si nás nevybírá proto, že jsme dokonalí, ale proto, aby na nás mohl ukázat svou moc. Záměrně si vybírá to, co je pro svět slabé a pošetilé, aby všechny ohromil a ukázal, jak velký je on (viz 1. Korintským 1,28–29). Nepovol nátlaku nepřítele, který se tě snaží přesvědčit, že musíš být dokonalý a nesmíš si dovolit žádné chyby. Jednej, jak nejlépe umíš, a věř Bohu, že udělá zbytek. Nikdy se neboj svých chyb! Vezmi si z nich lekci, pouč se, a už je neopakuj!


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Neboj se, Bůh je s tebou.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon