Nasloucháš?

Nasloucháš?

Potom přišel Hospodin, stál tam a zavolal jako předtím: Samueli, Samueli! Samuel řekl: Mluv, neboť tvůj otrok slyší. (1. Samuelova 3,10)

Kontextem dnešního verše je situace, kdy chtěl Bůh Samuelovi sdělit, co má v plánu učinit. Musel promluvit několikrát, než Samuel poznal, že hlas, který slyšel, patří Bohu. Jakmile si Samuel uvědomil, že k němu mluví Bůh, odpověděl slovy: „Mluv, slyším.“

Pokud chceš v životě naplnit Boží plán, je pro tebe slyšení Božího hlasu životně důležité. Bůh chce, abys mu naslouchal, zda ho ale budeš poslouchat nebo ne, je tvým osobním rozhodnutím. Nikdo jiný to za tebe udělat nemůže, musíš to udělat sám. Bůh tě nebude nutit, abys sis vybral jeho vůli, bude tě ale všemožně povzbuzovat, abys mu řekl ano.

Bůh chce, abys věděl, co se chystá ve tvém životě dělat, co k tobě cítí a jaké jsou jeho plány pro tebe. Přísloví 3,7 říká: „Nebuď moudrý ve svých očích…“ Jinými slovy, nemysli si, že můžeš řídit svůj život a být úspěšný bez Boží pomoci a jeho nasměrování. Čím více věříš, že můžeš slyšet Boží hlas, tím lépe budeš schopen přijmout jeho vedení a instrukce.

Bůh k tobě chce mluvit. Udělej proto ještě dnes rozhodnutí, že mu budeš naslouchat a že budeš jeho hlasu věnovat plnou pozornost.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Bůh má dobré plány pro tvůj život a sdělí ti vše, co potřebuješ vědět. Nezapomeň naslouchat!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon