Naslouchej svým duchem

Naslouchej svým duchem

Duch je ten, který obživuje, tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám pověděl já, jsou duch a jsou život. (Jan 6,63)

Naše mysl, vůle nebo emoce mohou někdy narušovat naši schopnost slyšet Boží hlas. Když se snažíme naslouchat Bohu a plnit jeho vůli, mohou nás bombardovat negativní myšlenky do té míry, že máme chuť to vzdát. Pokud se ale ztišíme, abychom vnímali, co máme v srdci, Bůh k nám bude mluvit. Ucítíme, jak s jeho odpovědí v hloubi našeho srdce, kde přebývá Duch svatý, narůstají pokoj a důvěra.

Jednou jsem vedla jisté setkání a velmi jsem se snažila, aby bylo pro účastníky požehnáním. Vypadalo to, že si jej všichni užívají, já jsem ale v hlavě neustále slyšela: „Nikdo nepřijal požehnání a mnozí litují, že vůbec přišli.“

Cítila jsem se, jako bych selhala. Věděla jsem ale, že to není Boží vůle pro mě, takže jsem se ztišila a naslouchala, co mi Duch svatý chce říct. Okamžitě jsem uslyšela jeho tichý, něžný hlas a pocítila jsem hluboké ujištění ve svém nitru, které říkalo: „Kdyby tu lidé nechtěli být, nepřišli by. A kdyby je to nebavilo, mnozí by odešli. Já jsem ten, kdo dává slovo. Nikdy nedávám špatná kázání. Proto nedovol satanovi, aby ti ukradl radost ze tvé práce.“ Kdybych nenaslouchala Duchu svatému, byla bych dál nešťastná. Boží slovo mi ale přineslo život.

Boha slyšíme prostřednictvím svého ducha, nikoli prostřednictvím mysli. Nezapomeň na to a vždy si udělej čas, aby ses zastavil a zeptal se Boha, co ti ve skutečnosti říká.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Boží slovo vždy přináší život.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon