Nauč se milovat sám sebe

Nauč se milovat sám sebe

Zpovzdálí se mi ukázal Hospodin a řekl: Miluji tě věčnou láskou, proto ti stále zachovávám milosrdenství. (Jeremjáš 31,3)

Mnozí lidé nemají rádi sami sebe. Jsou sebekritičtí, nedokážou přijmout sami sebe nebo se dokonce nenávidí. Bible nás učí, abychom nebyli sobečtí a sebestřední, ale nikde neříká, že bychom neměli vyváženým způsobem milovat sebe sama. Ráda to formuluji takto: „Nebuď do sebe zamilovaný, ale miluj se.” Pokud nemiluješ sám sebe, budeš nešťastný, protože sám se sebou musíš žít. Jsi jediná osoba, které se nikdy nezbavíš, ani na vteřinu svého života.

Jistá mladá žena kdysi prosila pastora, aby se za ni modlil, protože nenáviděla sama sebe. On se ale na chvíli zastavil a překvapeně se na ni podíval. Odpověděl jí velice jasně slovy: „Kdo si myslíš, že jsi, abys ses nenáviděla, když Bůh poslal svého jediného Syna, aby trpěl a zemřel místo tebe? Jestliže tě Bůh takto miluje, měla bys i ty milovat sama sebe.“

Jeho slova jí otevřela oči a pomohla pochopit její chybu. Důsledkem toho se tato žena mohla naučit milovat a přijímat sama sebe. Povzbuzuji tě, abys i ty udělal totéž. Udělej krok víry a řekni: „Miluji se Boží láskou. Přijímám sám sebe.“

Jakmile na sebe začneš hledět Božíma očima, změní se celý tvůj postoj a smýšlení. Staneš se pozitivnějším a sebevědomějším člověkem a začneš si svůj život mnohem více užívat.


Bůh tě miluje, proto můžeš i ty milovat sám sebe.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon