Nauč se rozlišovat

Nauč se rozlišovat

… jestliže zavoláš na porozumění a pozvedneš svůj hlas k rozumnosti, jestliže ji budeš hledat jako stříbro, pátrat po ní jako po skrytých pokladech, tehdy porozumíš bázni před Hospodinem a získáš poznání Boha. (Přísloví 2,3–5)

Jak se přibližujeme k Bohu, můžeme očekávat, že poroste naše schopnost rozlišovat. Rozlišování nám umožňuje proniknout pod povrch věci a nahlédnout do hloubky. Věci nejsou vždy takové, jak se zdají být, proto je schopnost rozlišovat velmi cenná. Máme-li mysl a srdce schopné rozlišovat, vyhneme se mnoha problémům. Modli se proto pravidelně za schopnost rozlišovat.

Když se budeš rozhodovat podle toho, jak věci vypadají, co si myslíš nebo jak se cítíš, uděláš spoustu nemoudrých rozhodnutí. Něco může na první pohled vypadat dobře, ty ale máš hluboko uvnitř pocit, že musíš být opatrný a nemáš v tom pokračovat. Když se to stane, je třeba, abys počkal, dále se modlil a prosil Boha, aby tě vedl svým Duchem a vložil do tvého ducha schopnost rozlišovat. Nikdy nedělej věci, v nichž nemáš pokoj nebo tvému duchu prostě nesedí.

V dnešním verši nás Bůh vyzývá, abychom porozuměli bázni před Hospodinem. Dávej pozor, abys nešel proti tomu, co cítíš v srdci. Když se řídíš tím, co vnímáš v srdci, praktikuješ bázeň před Bohem. Projevuješ tak úctu tomu, co ti Pán ukazuje, i když tomu tvá mysl možná momentálně nerozumí. Jestli se chceš učit následovat vedení Ducha, musíš respektovat skutečnost, že k tobě Bůh často mluví prostřednictvím schopnosti rozlišovat. Proto vytrvej v modlitbách a praktikuj tuto schopnost.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Nedělej rozhodnutí, která budou založena na tvých mentálních znalostech. Proveď vnitřní kontrolu a uvidíš, co ti říká schopnost rozlišovat.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon