Nech minulé chyby za sebou

Nech minulé chyby za sebou

Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši a nechodí podle těla, ale podle Ducha. (Římanům 8,1)

Je tak uklidňující vědět, že Boží slitování a laskavost jsou nové každé ráno! Bůh díky své velké lásce umožnil, aby tvá minulost už neovlivňovala tvůj život. Nemusíš žít ve vině a odsouzení za své minulé chyby. Můžeš mít naději na světlou budoucnost.

Bůh se rozhodl nám odpustit, my ale musíme jeho milostivý dar odpuštění a nového začátku přijmout. Mnoho lidí si říká: Jak by mi Bůh mohl odpustit, když jsem udělal tolik špatných věcí? Pravdou ale je, že Bůh je schopen překonat a udělat mnohem víc, než bychom si kdy dokázali představit (viz Efezským 3,20).

Bůh je věrný a spravedlivý – když ho prosíme o odpuštění, vyslyší nás Neustále nás očišťuje od každé nepravosti (viz 1. Janova 1,9). Boží slovo říká, že když vstoupíme do vztahu s Kristem, stáváme se novým stvořením (viz 2. Korintským 5,17). Staré věci pomíjejí a my máme příležitost začít znovu. Stáváme se novou duchovní hlínou, s níž může Bůh pracovat. Bůh každému z nás dává možnost nového začátku, my ale musíme být ochotni nechat minulost za sebou a vykročit vpřed s ním.


Nedovol, aby tě chyby, které jsi udělal v minulosti, držely zpátky a ohrozily tvou budoucnost.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon