Něco chybí

Něco chybí

Vyleji na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma ducha milosti a úpěnlivých proseb. (Zachariáš 12,10)

Poselství o Boží milosti bylo tím nejdůležitějším poselstvím, které mi Duch svatý zjevil. Dokud jsem o Boží milosti nevěděla, byl celý můj křesťanský život plný bojů. Pokud učíme lidi o víře a neřekneme jim o milosti, pak jim bude při jejich chození ve víře něco chybět.

Milost je síla Ducha svatého, která nám je k dispozici, abychom vykonali vše, co potřebujeme. Je také silou, která přináší trvalou změnu. Je to schopnost, již nám Bůh dává, když jej o to prosíme. Boží milost přijímáme vírou. Víra ale není cena, za niž si od Boha milost koupíme; je to ruka, která Boží milost přijímá.

Už jen slyšet slovo milost je pro mě uklidňující. Vždy si pamatuj, že kdykoli začneš být frustrovaný, je to proto, že se snažíš o věci vlastní silou a potřebuješ se vrátit do Boží moci. Milost ti dodá sílu a pokoj, skutky těla tě ale učiní slabým, bezmocným, zklamaným a zoufalým. Opři se o Boha ve všem, co budeš dnes a kdykoli jindy dělat, protože bez něj nemůžeš činit nic (viz Jan 15,5).


Přijímej nejen milost, která zachraňuje, ale také milost za milostí a stále větší milost pro vítězný život, abys ve svém každodenním životě oslavil Ježíše. 

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon