Nemůžeš řídit zaparkované auto

Nemůžeš řídit zaparkované auto

Mé kroky upevni svými výroky, aby mě neovládla žádná nepravost. (Žalm 119,133)

Lidé se často ptají: „Jak poznám, co Bůh naplánoval pro můj život?“ Někteří stráví mnoho let v úplné nečinnosti, protože čekají na hlas z nebe, který by jim řekl, co mají dělat.

Moje nejlepší rada pro kohokoli v takovéto situaci je, jednoduše začít něco dělat. Začni tím, co si myslíš, že je od Boha, a pokud uděláš chybu, Pán ti pomůže ji napravit. Nepromarni život obavami, že se spleteš. Mohlo by se ti totiž stát, že bys nikdy nenaplnil to, co pro tebe Bůh má. Ráda používám příklad auta: zaparkované auto nemůžeš řídit. Jestli chceš, aby ti Bůh ukázal cestu, musíš být v pohybu. Dokud stojíš na místě, nedokážeš slyšet pokyn: „Odboč doleva.“ Jakmile se ale pohybuješ, může ti Pán ukázat směr.

Dovol mi říct něco moudrého. Samozřejmě, že existují chvíle, kdy musíš čekat na Boha, modlit se a nečinit unáhlené kroky. To však neplatí vždycky. V některých situacích můžeš objevit Boží vůli jen tak, že se vydáš určitým směrem, nasloucháš Božímu hlasu a necháš se vést. Pokud jdeš špatným směrem, Bůh zavře dveře a otevře jiné.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Když se modlíš, ujisti se, že jsi v pohybu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon