Neochvějné srdce

Neochvějné srdce

Mé srdce je pevné, Bože, mé srdce je pevné, budu zpívat a pět žalmy. (Žalm 57,8)

Abychom mohli v životě zažívat vítězství a dosáhnout velkých věcí pro Boha, je důležité, abychom se rozhodli být odhodlaní. V Bibli čteme, že Ježíš se „pevně rozhodl jít do Jeruzaléma“ (viz Lukáš 9,51). Pokud žijeme pro Boha, můžeme udělat totéž. Chceme-li dosáhnout něčeho hodnotného, je důležité, abychom „se pevně rozhodli“ jít správným směrem a nevzdali se.

Když přijmeš Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele, satan se ti bude snažit odporovat na každém kroku. Bude chtít, aby ses vzdal. On pro tebe nenatáhne červený koberec kvůli tomu, že ses rozhodl přijmout Krista. Ježíš ale už ďábla přemohl. Je to poražený nepřítel. Když budeš blízko Bohu a budeš kráčet v jeho síle, když budeš plnit jeho vůli pro svůj život, žádná ďáblova opozice nebude dostatečně silná, aby tě mohla zastavit.

Nenech se chytit do pasti očekávání, že všechno v životě bude vždy snadné. Pros Boha o pomoc, přijmi jeho milost a buď odhodlaný konat jeho vůli, zůstat vždy pozitivní a šťastný a chodit v Božím pokoji, ať se děje cokoli.


Postupuj vpřed se svatým odhodláním, a Boží plán ve tvém životě se naplní.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon