Nesmiř se s průměrností

Nesmiř se s průměrností

Tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet… (Efezským 3,20)

Bůh si rád používá úplně obyčejné lidi, kteří mají neobyčejné cíle a vize.

To je i můj případ: jsem úplně obyčejná běžná žena s cílem a vizí, které podněcují mé odhodlání. Ale to, že jsem obyčejný člověk, neznamená, že se spokojím s tím, že budu průměrná. To slovo se mi nelíbí. Nechci být průměrná. Nemám v úmyslu být průměrná. Nesloužím průměrnému Bohu, proto nevěřím, že mám být průměrná – a totéž platí i pro tebe.

Boží slovo ukazuje, že Bůh si může mocně použít kohokoli. Čím víc se k němu přiblížíme, tím víc budeme schopni dělat velké a mocné věci, jaké udiví i nás samotné. Pokud uvěříme, že si nás Bůh může použít, a budeme dostatečně odvážní, abychom měli neobyčejné cíle a vize, on v nás a skrze nás učiní mocné věci.

„Neobyčejný cíl“ je něco, co je bez Boha téměř nemožné. Je to cíl, jaký přesahuje vše, v co bychom se mohli odvážit doufat, za co bychom se odvážili modlit nebo o tom přemýšlet, zároveň ale odpovídá velké Boží moci, která v nás působí. Právě takové věci Bůh bude v našich životech dělat, pokud se rozhodneme nespokojit s průměrem.


Rozhodni se rozšířit svou víru na něco velkého. Můžeš se rozhodnout být obyčejným člověkem s neobyčejnými cíli.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon