Nevzdávej se

Nevzdávej se

Všecko mohu v Tom, který mne posiluje. (Filipským 4,13)

Lidé za mnou často přicházejí s prosbou o radu a modlitbu, když se jim ale snažím vysvětlit, co říká Boží slovo a co si myslím, že říká Duch svatý, odpovídají mi: „Já vím, že je to pravda. Bůh mi to také ukazuje. Ale, Joyce, je to příliš těžké.“ To je jedna z nejčastějších výmluv, které slýchám.

Když jsem začala číst Boží slovo a dozvěděla se, jak být podobná Ježíši, a pak jsem se podívala na svůj život, řekla jsem: „Bože, chci dělat věci tvým způsobem; je to ale tak těžké!“ Bůh mi ve své milosti ukázal, že je to lež, kterou se nám nepřítel snaží vpravit do mysli, aby nás přinutil vzdát se. Boží přikázání nikdy nejsou příliš obtížná na to, abychom je následovali, pokud to činíme v síle Ježíše Krista. Žít v poslušnosti Bohu není příliš obtížné, protože jsme dostali Ducha svatého, aby v nás působil a pomáhal nám uskutečnit vše, co po nás Bůh žádá (viz Jan 14,16). On je v nás a zůstává stále s námi, aby nás uschopnil k vykonání toho, co je pro nás nemožné. Pomáhá nám s lehkostí vykonat věcí, které bychom bez něj dokázali jen s velkými obtížemi!


Když se snažíme dělat věci nezávisle na Bohu, aniž bychom v něm měli oporu a spoléhali na jeho milost, budeme se velmi namáhat.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon