Nic jiného tě nemůže uspokojit

Nic jiného tě nemůže uspokojit

Toužím po tobě v noci celou svou duší, hledám tě ve svém nitru celým svým duchem. Vždyť když se dějí tvé soudy na zemi, obyvatelé světa se učí spravedlnosti. (Izajáš 26,9)

Svět velmi snadno dokáže naše uši zaplnit všemožnými věcmi, které přehlušují Boží hlas a odsunují jej daleko do pozadí. Jednoho dne ale každý člověk bude stát před Bohem. Všechno ostatní v životě nakonec pomine, a až to nastane, staneme před ním.

Bible učí, že vše, co lze o Bohu poznat, je lidem zřejmé, protože Bůh jim to zjevuje. Mohou jasně poznat jeho moc, pokud přemýšlejí o jeho díle (viz Římanům 1,19–21). Každý člověk bude jednoho dne stát před ním a skládat účty za svůj život (viz Římanům 14,12). Když lidé nechtějí svým životem sloužit Bohu, když chtějí jít vlastní cestou, najdou způsob, jak se skrýt. Pak ignorují toto instinktivní poznání Stvořitele, který s nimi chce mluvit a vést je cestou, po níž by měli jít.

Pravdou je, že ať už se lidé snaží před Bohem skrýt nebo ne, nic kromě společenství a obecenství s ním nemůže uspokojit jejich touhu po něm. Dokonce i když se ho lidé snaží ignorovat, hluboko uvnitř by rádi slyšeli jeho hlas.

Uspokoj svou touhu po Bohu tím, že s ním budeš trávit čas, budeš sedět v jeho přítomnosti a budeš naslouchat jeho hlasu.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Žij tak, aby ses nemusel bát postavit před Boha, až skončí tvůj život na této zemi.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon