Nikdy nejsi sám

Nikdy nejsi sám

A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. (Matouš 28,20)

Bůh chce, abys věděl, že nikdy nejsi sám. Satan se tě bude snažit přesvědčit, že jsi na všechno sám, to je ale lež. Pokusí se tě oklamat tím, že ti bude říkat, že nikdo nechápe, jak se cítíš. To ale není pravda. Kromě toho, že je s tebou Bůh, také mnoho tvých bratrů a sester ví, jak se cítíš, čím procházíš, a chápe, co prožíváš.

Když následuješ Boha a zažíváš duchovní růst, satan často přichází s různými druhy potíží, aby tě odradil a způsobil, že se budeš cítit osamělý. Pamatuji si, jak mě před mnoha lety Bůh vedl, abych vstoupila do něčeho nového. Musela jsem se kvůli tomu odloučit od mnoha věcí a lidí, které jsem měla ráda. Velmi často se musíme vzdát starých věcí a způsobů, abychom mohli vstoupit do nových, které pro nás Bůh připravil. Když jsem začínala nové věci, často jsem se cítila osamělá, Bůh ale byl na každém kroku se mnou.

Jestli bojuješ s osamělostí a bolestí, čerpej svou sílu od Boha. Věz, že je s tebou a že tě povede. On má moc proměnit tvůj smutek v radost, dát ti útěchu a utišit tvou bolest. Důvěřuj Bohu celým svým srdcem a nedovol satanovi, aby tě okradl o budoucnost.


Důvěřuj Bohu a jeho lásce a věz, že je stále s tebou.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon