Nový den

Nový den

Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové. (2. Korintským 5,17)

Jsi nové stvoření a v Kristu máš nový život. Jako nové stvoření už nemusíš věcem, které se ti staly v minulosti, dovolit, aby ovlivňovaly tvůj nový život. Tvá mysl může být obnovena v souladu s Božím slovem. Ve tvém životě se budou dít dobré věci!

Začni o svém životě přemýšlet pozitivně. Bůh má pro každého z nás dokonalý plán, to ale neznamená, že vždy dostaneš vše, na co si jen vzpomeneš. Nemáme se snažit mít svými myšlenkami nebo slovy Boha pod kontrolou. Naším úkolem je, abychom přemýšleli a mluvili v souladu s jeho vůlí a plánem pro svůj život.

Pokud nemáš žádnou představu, co je v tomto okamžiku Boží vůlí pro tvůj život, pak můžeš začít slovy: Nevím sice, jaký je Boží plán pro mě, vím ale, že mě Bůh miluje. Ať udělá cokoli, bude to dobré a přinese to do mého života požehnání.

Bůh v nás začal své dobré dílo a dovede ho až do konce (viz Filipským 1,6). I když jsi třeba zklamaný, protože tvůj pokrok není tak rychlý, jak by sis přál, nezapomeň, že Bůh jedná a nikdy tě neopustí a nezřekne se tě.


Ježíš tě osvobodí, aby ses mohl radovat z dobrých věci ve svém životě. Věř Bohu, že tvou mysl obnoví svým Slovem!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon