Období zákonictví skončilo

Období zákonictví skončilo

Když Ježíš okusil octa, řekl: „Dokonáno jest.“ Naklonil hlavu a odevzdal ducha. (Jan 19,30)

Když Ježíš na kříži vyslovil „je dokonáno“, chtěl tím říct, že období zákonictví skončilo a Boží přítomnost již není určena jen velekněžím; nyní je pro všechny lidi. Každý může zakusit Boží blízkost, mluvit k Bohu a slyšet jeho hlas.

Před Ježíšovou obětí mohli Boží zaslíbení obdržet jen ti, kdo žili dokonalý život bez hříchu (který byl plný zákonictví), nebo obětovali krvavé oběti za hřích (tedy oběti zabitých zvířat). Když Ježíš zemřel a zaplatil svou krví za hříchy lidstva, otevřel cestu do Boží přítomnosti kterémukoli člověku. Když řekl „je dokonáno“, pozval nás k životu ve svobodě, nikoli ve strachu. Nabídl nám život, v němž nebudeme jen následovat pravidla a nařízení, ale budeme vedeni Duchem svatým. Do Boží přítomnosti mohou nyní vstoupit i obyčejní lidé, kterým se nedaří vždy udělat všechno správně.

Výzva ke svobodě od zákonictví není pobídkou k bezbožnosti nebo lenosti. Zahrnuje také odpovědnost studovat Boží slovo a naslouchat Božímu hlasu. A to je právě to, po čem Bůh už od začátku toužil.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Bůh tě miluje a chce, abys žil radostný život.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon