Očekávej na Boha

Očekávej na Boha

Očekávej na Hospodina! Buď pevný a posilni své srdce! Očekávej na Hospodina! (Žalm 27,14)

Když čekáme na Boha, neznamená to, že jsme líní nebo pasivní. Ve skutečnosti jsme duchovně velmi aktivní. Možná navenek neděláme nic, pevně ale věříme Bohu, že on udělá vše, co musí být vykonáno. Ve skutečnosti říkáme: „Pane, nebudu se o to pokoušet ve své vlastní síle. Budu čekat na tvé vysvobození. A mezitím si budu užívat život.“

Satan chce, abychom byli frustrovaní z vlastní snahy vyřešit své problémy. Nesnáší naši radost. Usiluje, abychom nežili v radosti, protože ví, že radost z Hospodina je naší silou (viz Nehemjáš 8,10). Strach nás okrádá o sílu, zatímco radost nám ji dodává.

Někdy se stává, že cítíme vinu, pokud nejsme dost starostliví a nesnažíme se hned řešit každý problém. Ustaranost ale spíš brání našemu vysvobození, než aby mu napomáhala. Užívat si život, a v situacích, v nichž si nevíme rady, čekat na Boha a jeho zásah, není nezodpovědné!


Neboj se, protože boj není tvůj, ale Hospodinův.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon