Očištěn ohněm

Očištěn ohněm

Hospodin šel před nimi ve dne v oblakovém sloupu, aby je cestou vedl, a v noci v ohnivém sloupu, aby jim svítil; tak mohli jít ve dne i v noci. (Exodus 13,21)

Bible na několika místech zmiňuje Boží oheň a to, jak působí v našich životech. Pokud chceme od Boha to nejlepší, musíme být ochotni snášet jeho očišťující oheň. Máme v sobě zlato (dobré věci), jsou tam ale také nečistoty, které je nutno odstranit.

Každý si chce užívat Boží požehnání, jen málokdo ale touží být proveden jeho ohněm. Pamatuj, že když do tvého života vstoupí Boží oheň, je Bůh ten, kdo řídí jeho plamen. On nikdy nenechá oheň zcela vyhasnout, také ale nedovolí, aby tě zničil. Nikdy nedopustí, aby na tebe přišlo víc, než dokážeš snést.

V průběhu života zažíváme období, která nám připadají obtížná, a zase jiná, která bývají snazší. Pavel o těchto obdobích mluví a říká, že se naučil být spokojený v každém z nich. Důvěřoval Boží moudrosti, že je dokonalá, a že nakonec všechno slouží k jeho dobru. My můžeme udělat totéž. Když se budeme vzpírat Božímu ohni nezabráníme, tomu, aby v našem životě hořel, jenom pro nás bude obtížnější ho vydržet.

Boží oheň přichází, aby spálil všechny zbytečné věci v našich životech a zbytek mohl jasně hořet pro něj. Někdy cítíme, že v nás tento oheň hoří, když studujeme Boží slovo a jsme jím usvědčováni v oblasti, kterou potřebujeme změnit. Jindy Boží oheň přichází skrze nějakou nepříjemnou okolnost, v níž Bůh požaduje, abychom zůstali pevní a zachovali si zbožné chování. Kdykoli budeme snášet něco těžkého pro Boží slávu, můžeme si být jisti, že v pravý čas přijde naše odměna.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Pokud projdeš určitými věcmi, pak už před nimi nebudeš muset utíkat nebo se jich bát.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon