Odpočívej

Odpočívej

Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. (Matouš 11,28)

V devatenácté kapitoly První knihy Královské čteme o proroku Eliášovi, který byl tak zoufalý a vyděšený hrozbami královny Jezábel, že chtěl zemřít. Proč by měl být Eliáš, který včera zvítězil nad čtyřmi sty padesáti Baalovými proroky, najednou tak ustrašený a zoufalý?

Když si ten příběh pozorně prostuduješ, je jasné, že byl totálně vyčerpaný z toho, že se tak dlouho tak usilovně snažil. Elijášova mysl a tělo byly úplně vysílené a on se emocionálně zhroutil. Byl vystrašený, měl depresi, cítil znechucení a beznaděj.

Když jsme vyčerpaní, nic v životě se nám nezdá dobré. Máme pocit, že nás nikdo nemá rád, nikdo nám nepomáhá, nikdo se o nás nezajímá. Cítíme se zneužívaní, nepochopení a máme pocit, že se k nám lidé špatně chovají. Když se nám zdá, že máme vážné problémy, často je naším největším problémem to, že jsme vyčerpaní.

Pán věděl, že Eliáš byl vyčerpaný. Proto mu dopřál dobrý noční spánek a pár porcí dobrého jídla. Bylo to jednoduché řešení vážného problému. Možná je řešení tvých problémů stejné. Dopřej si dobrý odpočinek, který tak nutně potřebuješ, a zdravou výživu. Mohou to být dvě nejduchovnější věci, které dnes uděláš!


Síla, moudrost a odvaha pocházejí z místa odpočinku.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon