Odpouštěj druhým

Odpouštěj druhým

Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. (Efezským 4,32)

Kdysi jsem slyšela, že lékařské studie uvádějí, že až sedmdesát pět procent nemocí je způsobeno emocionálními problémy. A jedním z největších emocionálních problémů je pocit viny. Vina brání lidem užívat si život a snaží se je přesvědčit, že si nezaslouží mít se dobře. Takoví lidé žijí v neustálém napětí, které je způsobeno lítostí a výčitkami. Důsledkem tohoto stresu lidé často onemocní.

Přemýšlení o tom, čím se proti nám provinili druzí, nebo o hříšných a špatných skutcích, jichž jsme se dopustili sami, jsou dvě věci, které nám mohou zkomplikovat život. Někdy může být těžké, vypořádat se s tím, co nám udělali druzí. Stejně tak ale není snadné zapomenout na vlastní chyby.

Sama jsem také mohla zůstat zahořklá, plná nenávisti, sebelítosti a hněvu vůči lidem, kteří mě zranili. Místo toho jsem se ale rozhodla následovat Boží cestu odpuštění. Stejnou možnost máš i ty. Modlím se, abys dokázal odpustit ostatním a přijal pro sebe Boží odpuštění. Když to uděláš, budeš zdravější a šťastnější!


Boží cestou je odpuštění.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon