Odpouštěj rychle

Odpouštěj rychle

Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. (Efezským 4,32)

Bible nás učí, abychom odpouštěli rychle a ochotně. To je Boží standard pro nás. Bez ohledu na své momentální pocity jsme povoláni k rychlému odpouštění.

V První epištole Petrově 5,5 je řečeno, že se můžeme obléct v pokoru jedni vůči druhým. Můžeme si obléknout Ježíšův charakter, což znamená, že se můžeme rozhodnout být shovívaví a trpěliví, nenechat se snadno urazit, být pomalí k hněvu, rychlí k odpouštění a plní milosrdenství. Má definice milosrdenství je, hledět dále než jen na svou bolest a hledat důvod, co a proč ji způsobilo. Lidé často dělají různé věci, kterým sami nerozumějí. Vždy ale existuje důvod, proč se lidé chovají tak, jak se chovají. Možná jsou zranění a kvůli vlastní bolesti nedokážou vidět, že ubližují někomu jinému.

Bůh odpouští. A my máme být milosrdní a odpouštět stejně, jako on v Kristu odpouští nám naše hříchy. Bůh vidí nejen naše chyby, ale také chápe, proč jsme je udělali, a je milosrdný a trpělivý. Rozhodnutí odpustit druhým je naše volba. Bůh k tomu nikoho nenutí. I když tomu nerozumíš, věř, že Boží cesta je nejlepší. Funguje. Bůh může vzít něco, čím tě satan chtěl zničit, a použít to ke tvému dobru.


Naším úkolem je odpustit. Tím zabráníme satanu, aby nad námi získal převahu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon