Odvážné modlitby

Odvážné modlitby

Až dosud jste o nic nepožádali v mém jménu; žádejte a dostanete, aby vaše radost byla úplná. (Jan 16,24)

Nejúčinnější modlitby jsou odvážné a konkrétní modlitby věřících, kteří mají odvahu přijít před Boha a směle prosit o věci, které potřebují.

Jednou z hlavních věcí, které lidem brání v odvážné modlitbě, jsou jejich vlastní chyby. Takoví lidé hledí na svoje nedostatky, místo aby hleděli na Ježíšovu dokonalost. Bible nás jasně učí, že Bůh „toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností“ (2. Korintským 5,21). Protože jsme ospravedlněni v něm, můžeme se svými potřebami směle přistupovat k trůnu milosti (Židům 4,16).

Jan 16:23–24 nám říká, že můžeme v Ježíšově jménu směle přijít před jeho trůn. Jméno Ježíš je mocné. Když ve svých modlitbách používáme Ježíšovo jméno, není to nějaké magické slovíčko, které vyslovíme na konci každé modlitby. Když přicházíme k Bohu ve jménu Ježíše, je to jako bychom říkali: „Otče, přicházím k tobě na základě toho, co udělal Ježíš, ne na základě svých dobrých skutků.“

Nebuď neurčitý ani nesmělý – buď odvážný! Budeš překvapen, jak ti Bůh bude odpovídat.


Bůh tě chce překvapit úžasnými věcmi. Jsi připraven je přijmout?

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon