Oheň

Oheň

Neboť náš Bůh je oheň stravující. (Židům 12,29)

Bůh touží po tom, aby vše, co mu v našem životě nepřináší slávu, shořelo v jeho ohni. Posílá nám Ducha svatého, aby žil uvnitř nás, kdo jsme uvěřili, byl s námi v těsném společenství a usvědčoval nás z každé špatné myšlenky, slova nebo činu. Všichni musíme projít „očišťujícím ohněm“ (Malachiáš 3,2).

Co to znamená projít očišťujícím ohněm? Znamená to projít Boží proměnou. Bůh v nás jedná, aby změnil naše postoje, touhy, způsoby jednání, myšlenky i rozhovory s druhými. Promlouvá k nám o věcech, jež máme v srdci a které se mu nelíbí. Žádá nás, abychom s jeho pomocí tyto věci změnili. Ti z nás, kdo ohněm projdou, místo aby před ním utíkali, nakonec přinesou Bohu velkou slávu.

Procházet ohněm, to zní děsivě. Připomíná nám to bolest, a dokonce i smrt. V listu Římanům 8,17 Pavel říká, že chceme-li mít podíl na Kristově dědictví, musíme mít podíl i na jeho utrpení. Jak Ježíš trpěl? Očekává snad Bůh, že také půjdeme na kříž? Odpověď je ano i ne. Nemusíme být fyzicky přibiti na kříž a trpět za své hříchy, v Markově evangeliu 8,34 ale Ježíš řekl, že máme vzít svůj kříž a následovat ho. Dále mluví o tom, že máme odložit svůj sobecký a sebestředný životní styl. Bible říká, že máme zemřít sami sobě. Věř mi, že zbavit se sobectví vyžaduje oheň; obvykle je potřeba mnoho ohně. Pokud ale budeš ochoten ohněm projít, poznáš později radost z toho, že tvůj život přináší Bohu slávu.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Bůh tě velmi miluje a bude v tobě jednat až do dne svého návratu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon