On tě promění

On tě promění

Uchvátí tě Duch Hospodinův, budeš prorokovat s nimi a budeš změněn v jiného muže. (1. Samuelova 10,6)

Důležitým výsledkem poznání Boha a naplnění jeho Duchem je schopnost slyšet Boží hlas. Není to ale jediný důkaz naplnění Duchem. Dalším jednoduchým, ale mocným důkazem působení moci Ducha svatého v člověku je proměněný život.

Petr třikrát zapřel Ježíše u soudu, protože se bál Židů (viz Lukáš 22,56–62). Nicméně poté, co byl v den Letnic naplněn Duchem svatým, se bát přestal: stál a kázal mimořádně odvážné poselství. Výsledkem jeho kázání bylo, že toho dne byly do Božího království přidány tři tisíce lidí (viz Skutky 2,14–41). Plnost Ducha svatého Petra změnila, proměnila jej v jiného člověka – v muže, který byl velmi odvážný a ničeho se nebál.

Petr nebyl jediný, kdo toho dne zaujal odvážný postoj. Všech jedenáct zbývajících učedníků učinilo totéž. Když k nim Ježíš po svém vzkříšení přišel, všichni se ze strachu před Židy skrývali za zavřenými dveřmi (viz Jan 20,19–22). Poté, co byli naplněni Duchem svatým, se ale všichni najednou stali nebojácnými a statečnými.

Moc Ducha svatého změnila v průběhu staletí nespočet lidí. Změnila i Saula, jak čteme v dnešním verši. Změnila Petra a ostatní učedníky. Změnila mě, a stále ještě po celém světě mění lidi, kteří upřímně hledají Boha. Potřebuješ proměnu? Požádej Ducha svatého, aby tě dnes naplnil.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: K tomu, abys ses změnil, potřebuješ moc Ducha svatého.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon