Ovoce Ducha

Ovoce Ducha

Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. (Galatským 5,22–23)

Když jsme plní Ducha svatého, můžeme si všimnout, jak v nás roste jeho ovoce. Pociťujeme pokoj a radost a chováme se k ostatním dobře. Ježíš nám přikázal, abychom se navzájem milovali tak, jako on miloval nás. Pro svět je důležité, abychom tuto lásku projevovali. Lidé ve světě touží po pravdě a potřebují vidět, že Bůh je mocen lidi změnit. Potřebují vidět Boží lásku v akci, aby po něm začali hladovět a žíznit.

Bible nás učí, že máme být světlem a solí země (viz Matouš 5,13–14). Svět je ve tmě, ale křesťané naplnění Duchem svatým přinášejí světlo všude, kam jdou. Svět je bez chuti, ale křesťané přinášejí sůl (chuť) k životu, kdekoli jsou přítomni.

Jako křesťané máme velký úkol. Měli bychom být vždy citliví na Ducha svatého, když nám ukazuje, jak máme jednat s lidmi. Bůh je v nás a chce naším prostřednictvím působit ve světě. Jsme jeho osobními vyslanci (viz 2. Korintským 5,20). Právě proto Pavel říká, že bychom se měli chopit Boží přízně, která nám byla nabídnuta. Potřebujeme spolupracovat s Duchem svatým, aby se v nás plně projevilo ovoce Ducha a abychom se chovali způsobem, který oslaví Boha a přitáhne lidi k němu.

Když procházíme životními těžkostmi, a přesto s Boží pomocí jednáme s lidmi tak, jak by s nimi zacházel Bůh, rozvíjíme ovoce Ducha. Proto zůstaň silný v Pánu a pamatuj, že svět tě pozoruje a potřebuje, abys byl solí a světlem.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Bez ohledu na to, jakým výzvám budeš dnes čelit, zůstaň milý ke každému, s kým se setkáš.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon