Pamatujte Na Dosavadní Úspěchy

David dále řekl: „Hospodin, který mě vysvobodil z moci lva i z moci medvěda, ten mě vysvobodí z ruky tohoto Pelištejce“. Saul tedy řekl Davidovi: „Jdi a Hospodin buď s tebou.“ 1. Samuelova 17,37

Popravdě řečeno, se mnozí z nás v obtížných situacích necháme zaplavit negativními myšlenkami. Pokud však chceme v období zkoušek obstát, musíme negativní myšlenky obrátit v pozitivní.

Bůh vás chce vést „cestou pravdy“. Klíčem je studium Jeho slova, které přináší skutečně výjimečné výsledky.  Pomůže vám zbavit se negativního myšlení a vidět situaci z pozitivní perspektivy.

Pozitivní postoj je mocným nástrojem. Důležitou součástí tohoto postoje je připomínat si dosavadní úspěchy.

Když David čelil obru Goliášovi, připomínal si své vítězství nad lvem a medvědem, a tak si v té situaci dodával odvahy.

Pokud právě procházíte těžkostmi, dovolte mi připomenout vám, že to není první výzva ve vašem životě. Minulou výzvu jste přežili (a nejspíše se naučili pár cenných lekcí), buďte si tedy jisti, že přežijete i situace, které jsou před vámi.

Jako David si připomínejte své dosavadní úspěchy. Pak otevřete Boží slovo a naslouchejte jeho hlasu. Blýská se na lepší časy. To je Boží zaslíbení!


Můžete se začít modlit

„Bože, někdy se nacházím v nemožných situacích. V minulosti jsi mne však vždy provedl každou těžkostí, a proto vím, že to můžeš učinit znovu. Pomoz mi připomínat si dosavadní úspěchy a hledět na aktuální situaci z pozitivní perspektivy.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon