Pod Boží kontrolou

Pod Boží kontrolou

Hospodin činí chudým i zbohacuje, ponižuje i povyšuje. (1. Samuelova 2,7)

Je důležité mít na paměti, že Pán může jednoho člověka ponížit a druhého povýšit. Příkladem je život Ester. Bůh ji pozvedl, aby se stala královnou celé země. Dal jí přízeň u všech, s nimiž se setkala, včetně krále, protože našla milost u Boha.

Ester této přízně využila, aby zachránila sebe a svůj židovský lid před zlým Hamanem, který je chtěl zahubit. Možná se bála jít za králem a požádat ho o pomoc, protože ji to mohlo stát život, přesto to ale udělala, protože důvěřovala Bohu.

Ať ve tvém životě nastane jakákoli situace, když jsi obtěžován, pronásledován nebo diskriminován nebo se ti někdo snaží vzít něco, co ti právem patří – ať už je to tvá práce, domov, pověst nebo cokoli v životě –, věř v Boha a jeho nadpřirozenou přízeň. Bez ohledu na to, jak beznadějně mohou věci vypadat, nezapomeň, že Bůh může pozvednout a může také svrhnout. Jestli je tvůj život v jeho ruce, pak věř, že Boží světlo na tebe svítí a Bůh ti prokáže svou přízeň.


Neprocházej životem ve strachu, protože Bůh tě miluje a vždycky ti bude pomáhat.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon