Pokoj za všech okolností

Pokoj za všech okolností

Všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás záleží. (1. Petrova 5,7)

„A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.“ (Filipským 4,7) Když všechny okolnosti nahrávají tomu, že bys měl být rozčílený, prožívat paniku, zmatek a znepokojení, a ty přesto máš pokoj, je to něco nevysvětlitelného. Po takovém pokoji svět hladoví. Tento pokoj se však nedá koupit, není nikde na prodej. Je to dar, který nám Bůh dává zdarma. Vychází z hluboké a trvalé blízkosti s ním a vede k nevýslovné radosti.

Pokoj přichází, když přenecháš své břemeno Pánu – když se rozhodneš uvrhnout své starosti na něj, místo aby sis je nechával pro sebe. Čím dříve to uděláš, tím lépe. Svěř své problémy Bohu hned, jak se objeví. Nesnaž se je zvládnout sám. Čím déle čekáš, tím těžší je osvobodit se od starostí a úzkosti.

Vzhledem k tomu, že Bůh zaslíbil, že je stále s námi, můžeme dokonce i uprostřed soužení prožívat neuvěřitelný pokoj a radost. To nám může dát jedině on. Právě to je ten pokoj, který přesahuje všechno porozumění.


Věřící, který zažívá Boží pokoj díky svému vztahu s Ježíšem, může prožívat pokoj i uprostřed největších životních bouří.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon