Postav se tváří v tvář pravdě

Postav se tváří v tvář pravdě

Ježíš říkal Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“ (Jan 8,31–32)

Každý, kdo potřebuje emocionální uzdravení z minulých zranění, se musí nejprve naučit čelit pravdě. Nemůžeme být osvobozeni, když žijeme ve lži. Pokud jsi zraněn, promluv si o svém zranění otevřeně s Bohem, protože on se o tebe chce postarat.

Lidé, kteří trpěli zneužíváním nebo v životě prožili jinou tragédii, se často snaží chovat, jako by se to nikdy nestalo. Rané traumatické zážitky mohou způsobit, že budeme později v životě emocionálně poškozeni a zraněni, protože si vytvoříme názory a postoje založené na tom, co se nám stalo.

Z vlastní zkušenosti a z let své služby druhým jsem se naučila, že jako lidé jsme velmi dobří ve stavění zdí a skrývání věcí v temných koutech, abychom předstírali, že se nikdy nestaly. Děláme to, protože se nám to může zdát jednodušší. Ale vyhýbání se problémům nás drží v otroctví. Čelit jim s Boží pomocí nás naopak osvobozuje.

Je tak úžasné být ve vztahu s Ježíšem, protože před ním nemusíme nic skrývat. On o nás stejně už všechno ví. Můžeme k němu kdykoli přijít a vědět, že nás miluje a přijímá bez ohledu na to, jakým utrpením jsme prošli a jak jsme na to reagovali.


Čelit pravdě může být těžké, Ježíš ale zaslibuje, že bude s námi a osvobodí nás.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon