Postav se tváří v tvář pravdě

Postav se tváří v tvář pravdě

… abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou, v Krista. (Efezským 4,15)

Svět, v němž žijeme, je plný falešných životů. Lidé nosí masky, přetvářejí se a skrývají věci, o nichž nechtějí, aby je ostatní věděli. To je špatné. Důvodem, proč se to děje, ale je, že se lidé nenaučili chodit v pravdě. Jako věřící máme v sobě Ducha svatého, který je Duchem pravdy a promlouvá k nám pravdu.

Někdy nás chce oklamat satan, jindy klameme sami sebe. Jinými slovy, vysníme si život, jaký nám vyhovuje, místo toho, abychom brali život takový, jaký je, a řešili problémy s pomocí Ducha svatého.

Duch svatý ke mně často mluví a ukazuje mi problémy, které v životě mám. Naučil mě také, abych se k věcem stavěla přímo a neutíkala před nimi. Zbabělci se skrývají před pravdou a bojí se jí. Ty se ale pravdy bát nemusíš. Ježíš řekl svým učedníkům, že Duch svatý je uvede do pravdy. Také jim ale řekl, že nejsou připraveni slyšet některé věci (viz Jan 16,12), proto jim je v tom okamžiku nezjevil. Duch svatý k tobě bude promlouvat pravdu, nebude ale k tobě mluvit, dokud nebude vědět, že jsi připraven ji slyšet.

Pokud máš dost odvahy přivítat Ducha pravdy ve všech oblastech svého života a nechat ho, aby k tobě mluvil o problémech, které v životě máš, jsi na nezapomenutelné cestě svobody a moci.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Nikdy se neboj pravdy.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon