Potřebuješ zakusit Boží lásku

Potřebuješ zakusit Boží lásku

V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého Syna, toho jediného, abychom skrze něho měli život. (1. Janova 4,9)

Většina lidí by na otázku, jestli si myslí, že jsou milováníhodní, odpověděla, že nejsou lidmi, které je snadné milovat.

Z vlastní zkušenosti vím, že to tak je, protože jsem sama byla přesvědčená, že není možné, aby mě někdo miloval. Pak ale jsem pochopila pravou povahu Boží lásky a důvod, proč mě Bůh miluje. Nesprávné chápání mé vlastní hodnoty Božího dítěte ovlivňovalo způsob, jakým jsem se chovala k ostatním. Byla jsem vůči lidem netrpělivá, nemilosrdná a tvrdá, odsuzující, hrubá, sobecká a zákonická.

Průlom v mém životě nastal, když mi Bůh začal ukazovat, že důvodem, proč mám problém milovat druhé, je to, že jsem ve skutečnosti nikdy neprožila jeho lásku ke mně. Ano, znala jsem biblické učení o tom, že mě Bůh miluje, nepřijala jsem ho ale za své a neprožila jsem v srdci jeho realitu.

Pravdou je, že Bohu dělá radost, když nám může projevovat svou lásku. Jakmile si uvědomíš, že důvodem jeho lásky k tobě není to, co jsi udělal nebo neudělal, můžeš se přestat snažit si jeho lásku zasloužit. Prostě ji přijmeš a budeš se v ní radovat. To je nezbytný krok k životu v těsném vztahu s Otcem.


Desetkrát denně si nahlas řekni

Bůh mě miluje!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon