Pravda Božího slova

Pravda Božího slova

Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce se nebude bát. Kdyby se proti mně zvedla bitva, i tehdy budu doufat. (Žalm 27,3)

Zjistila jsem, že klíčem k vítěznému životu naplněnému radostí, který nám Ježíš vydobyl svou smrtí na kříži, je, mít jistotu v tom, kým jsme a k čemu nás Bůh stvořil.

Ďábel na nás neustále útočí myšlenkami, které nás okrádají o jistotu a důvěru. Mysl je bojiště, a ďábel nám pomocí špatných myšlenek vnucuje své lži. Snaží se nás přesvědčit, že nejsme dost dobří, že jsme udělali příliš mnoho chyb, že se Bůh na nás zlobí. Podsouvá nám všemožné myšlenky, aby nás přiměl pochybovat o Boží lásce k nám. Když se těmito špatnými myšlenkami začínáme zabývat, naše sebedůvěra začíná slábnout.

Klíčem k vítězství na bojišti naší mysli je, bojovat proti lžím nepřítele pravdou Božího slova. Nemusíš se zabývat špatnými myšlenkami, místo toho můžeš věřit Božím zaslíbením a směle je vyznávat nad svým životem.

Doporučuji ti, abys s důvěrou vyznával, co o tobě říká Boží slovo, například: Dokonale vítězím skrze Ježíše (viz Římanům 8,37). „Všecko mohu v Tom, který mne posiluje.“ (Filipským 4,13) Bůh mě stále vede v triumfálním průvodu v Kristu, protože on mi vždycky dává vítězit (viz 2. Korintským 2,14).


Když se ti ďábel snaží lhát, směle nad svým životem vyhlašuj pravdu Božího slova.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon