Pravý zdroj jistoty

Pravý zdroj jistoty

Neboť pravá obřízka jsme my, kteří sloužíme v Duchu Božím, chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na sebe… (Filipským 3,3)

Nejdůležitějším klíčem k tomu, abychom se stali duchovně silnějšími a měli větší jistotu, je, objevit pravý zdroj sebedůvěry.

V co vkládáš svou důvěru? Ve svou úroveň vzdělání, postavení ve společnosti, množství peněz či pozici v práci? Nebo je tvá důvěra a jistota zakořeněna v Bohu? Tuto otázku si musí zodpovědět každý věřící, který se touží stále víc přibližovat k Bohu.

Pokud vkládáme veškerou důvěru ve své vzdělání, vnější vzhled, postavení, své dary, talenty nebo názory druhých, pak nebudeme mít jistotu a ve výsledku budeme zklamaní a nešťastní. Náš nebeský Otec nám říká: „I kdyby tě lidé a věci zklamali, já to nikdy neudělám. Můžeš mi důvěřovat a spolehnout se na mě.“

Usiluj o to, abys neskládal důvěru v tělesné věci nebo věci tohoto světa, ale v Ježíše Krista. On je ten jediný, kdo tě dokáže posílit, bude vždy stát při tobě a nikdy tě nezklame.


Upřímně se zeptej sám sebe, komu nebo čemu skutečně důvěřuješ. A pokud je to něco nebo někdo jiný než Bůh, pak čiň pokání (změň svůj názor k lepšímu) a rozhodni se dělat věci jinak.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon