Máme se snažit Boha přesvědčit, nebo mu důvěřovat?

Máme se snažit Boha přesvědčit, nebo mu důvěřovat?

Kdo poznal Pánovu mysl a kdo se stal jeho rádcem? (Římanům 11,34)

Život by byl mnohem jednodušší, kdybychom žili s vědomím, že Bůh je chytřejší než my. Bez ohledu na to, jaký je náš názor, Boží cesta je vždy lepší než ta naše.

Často jsme v pokušení si myslet, že víme, co je nejlepší, a vynaložíme veškerou energii na to, abychom to uskutečnili. Pak jsme zklamaní a nemůžeme se radovat a těšit ze života. Důvodem je, že jsme se rozhodli, že něco musí být uděláno určitým způsobem nebo v určitém čase. Když něco velmi silně chceme, často se snažíme přesvědčit Boha, proč je to důležité a proč by měl uskutečnit naši vůli, místo abychom jednoduše věřili, že on ví, co je pro náš život nejlepší.

Náš dnešní verš nám připomíná, že Bůh nepotřebuje žádného rádce, aby mu říkal, co má pro nás udělat (viz Římanům 11,34). Jeho vůle je dokonalá, a on má pro náš život dobrý plán. Chce, abychom uskutečnili vše, co pro nás připravil. V knize proroka Jeremjáše je napsáno: „Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději.“ (Jeremjáš 29,11)

Když čelíš situacím, kterým nerozumíš, modli se asi takto: „No, Pane, možná mi to teď nedává smysl, ale důvěřuji ti. Věřím, že mě miluješ, jsi se mnou a děláš to, co je pro mě nejlepší.“


Bůh nepotřebuje tvou radu, aby mohl jednat, potřebuje jen tvou víru.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon