Přijmi sám sebe tak, jak tě Bůh stvořil

Přijmi sám sebe tak, jak tě Bůh stvořil

… ať se odvrátí od zlého a činí dobré, ať hledá pokoj [také sám se sebou] a usiluje o něj… (1. Petrova 3,11)

Během let své služby jsem zjistila, že mnozí lidé nemají lásku sami k sobě. Dokonce sami sebe odmítají! Je to mnohem větší problém, než si myslíme. Boží vůlí rozhodně není, aby jeho děti nepřijímaly sami sebe. Je to naopak satanův pokus, jak nás učinit nešťastnými a zabránit nám milovat druhé.

Pokud nebudeme vycházet sami se sebou, nebudeme dobře vycházet ani s ostatními lidmi. Když budeme odmítat sami sebe, bude se nám zdát, že nás odmítají i druzí. Vztahy jsou důležitou součástí našich životů. To, co k sobě cítíme, je rozhodujícím faktorem našeho úspěchu v životě i ve vztazích. Musíme mít naprostou důvěru v Krista!

Je důležité, jak sami na sebe hledíme. Pokud to, co vidíme, není v pořádku a není to v souladu s Písmem, budeme trpět strachem, nejistotou a různými nesprávnými představami o sobě samém.

Bůh nás miluje a chce, abychom jeho lásku přijali. A díky jeho lásce můžeme zdravým a vyváženým způsobem milovat sami sebe. Jsme Boží děti, jsme milováni a přijati, a díky jeho milosti se každým dnem zlepšujeme!


Ježíš přišel, aby obnovil tvůj život. A jedna z věcí, na nichž mu nejvíc záleží, je, abys na sebe hleděl zdravým a vyváženým způsobem.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon