Přinášej dobré ovoce

Přinášej dobré ovoce

Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a stanete se mými učedníky. (Jan 15,8)

V dnešním verši Ježíš říká, že Bůh je oslaven, když neseme ovoce. O ovoci mluví také evangelium Matouše: ve verši 12,33 je řečeno, že strom poznáme po ovoci, a ve verších 7,15–16 je stejný princip aplikován na lidi. Tyto verše nám ukazují, že se jako věřící musíme zabývat ovocem, které přinášíme. Jistě toužíme nést dobré ovoce Ducha svatého (viz Galatským 5,22–23), jak toho ale dosáhnout?

Víme, že Bůh je spalujícím ohněm, a že Ježíš byl poslán, aby nás pokřtil Duchem svatým a ohněm. Pokud nedovolíme, aby v našem životě hořel Boží oheň, nikdy nebudeme schopni nést ovoce Ducha svatého.

Chtít nést dobré ovoce se zdá být vzrušující, dokud nezjistíme, že je to spojeno s prořezáváním. Ježíš řekl: „Každou ratolest ve mně, která nenese ovoce, odstraňuje, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce.“ (Jan 15,2) Oheň je příkladem působení Ducha svatého v našem životě, a stejné je to i s prořezáváním. Jako je oheň nezbytný pro očištění a umrtvení těla, prořezávání je nutné pro duchovní růst. Mrtvé věci a ty, které jdou špatným směrem, je nutné vyříznout, abychom mohli růst jako „duby spravedlnosti“ a přinášet bohatou úrodu pro Boha (viz Izajáš 61,3).


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Když Bůh z tvého života něco odstraní, dělá to proto, aby udělal místo pro něco lepšího.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon