Přinášej oběť

Přinášej oběť

Skrze něho tedy přinášejme Bohu stále oběť chvály, to jest ovoce rtů, vyznávajících jeho jméno. (Židům 13,15)

Oběť chvály, zmíněnou v dnešním verši, si často vykládáme tak, že máme Boha chválit, i když se nám do toho vůbec nechce. To jistě může být jeden ze způsobů oběti. Věřím však, že autor listu Židům ve skutečnosti odkazuje na starozákonní systém obětí, který vyžadoval krev zvířat pro usmíření lidských hříchů.

My však žijeme v době Nového zákona, kdy již nepotřebujeme pokládat na oltář zabité ovce, kozy a býky. Tou obětí, kterou si od nás Bůh v dnešní době žádá, jsou slova chvály, vycházející z našich úst. V dobách Starého zákona k Božímu trůnu stoupaly kouř a vůně zvířecích obětí; dnes k jeho trůnu stoupají chvály, které vycházejí z našeho srdce. Na tomto místě v listu Židům Pán ve skutečnosti říká: „Oběť, po níž toužím, je ovoce tvých rtů, jímž mi vyjadřuješ svou vděčnost“ (viz Židům 13,15).

Potřebujeme tento verš zapracovat do svého každodenního života a ujistit se, že Bohu při každé příležitosti vzdáváme chválu. Lidem okolo sebe máme vyprávět o všech velkých věcech, které pro nás Bůh udělal, máme mu děkovat a říkat mu, jak moc jej milujeme. Ve svém srdci a svými ústy bychom měli neustále opakovat: „Pane, miluji tě. Moc ti děkuji za všechno, co v mém životě děláš. Chválím tě za to, že ti na mně záleží a staráš se o všechno, co se dnes děje v mém životě.“ Potřebujeme být lidmi chvály, kteří bez přestání a v každý čas vzdávají čest Bohu a neustále mu přinášejí oběti chval.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Chval Boha tak často, jak jen to je možné.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon