Připomínej si Boží vítězství

Připomínej si Boží vítězství

David dále řekl: Hospodin, který mě vysvobodil z moci lva i z moci medvěda, ten mě vysvobodí z ruky tohoto Pelištejce. Saul tedy řekl Davidovi: Jdi a Hospodin buď s tebou. (1. Samuelova 17,37)

Když se David nabídl, že půjde bojovat s Goliášem, neměl nikoho, kdo by ho povzbuzoval. Všichni včetně krále mu říkali, že je příliš mladý, příliš nezkušený, příliš malý a že nemá správné brnění. David si ale dodával odvahy připomínáním vítězství, která mu Bůh dal v minulosti. Nakonec mu Saul řekl, ať tedy jde, stále ale nevěřil, že by David mohl vyhrát.

V životě se mnohokrát dostaneš do situace, kdy nebudeš mít nikoho, kdo by tě povzbudil. Během takových okamžiků budeš muset spoléhat pouze na Boha. Nepřítel se nás nikdy nepřestane snažit odrazovat. Chce nám zabránit, abychom byli věrní v tom, co po nás Bůh chce. Já ti chci ale dnes říct, že s Bohem dokážeš udělat cokoli, co pro tebe připravil.

Když na něco musíš dlouho čekat nebo když se ti zdá, že všechno a všichni jsou proti tobě, místo abys zaujal negativní postoj, řekni Bohu: „Pane, budu ti věrný. Pamatuji si, co jsi udělal v mém životě v minulosti. Vím, že mě znovu vysvobodíš. Věřím, že mě tím vítězně provedeš.“ Bůh je ti blíž, než si možná myslíš, a nikdy tě neopustí.


Bůh je tvoje síla, s ním je všechno možné.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon