Pro Boha nejsme nadbyteční

Pro Boha nejsme nadbyteční

On si nás v něm vybral před založením světa, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří v lásce… Efezským 1,4

Dnes chci připomenout něco, o čem si myslím, že je pro naše blaho velmi důležité. Pro Boha nejsme žádným překvapením. On věděl, co získává, když si tě vybral. Věděl také, co získává, když si vybral mě.

Bible říká, že si nás Bůh vybral pro sebe, abychom se stali Jeho vlastnictvím! Neobjevili jsme se tu jen tak náhodou. A Bůh se nerozhodl nás tu jen tolerovat.

On si nás vybral, nejsme pro Něj nadbyteční a neotravujeme Ho! Neobrací oči v sloup, když máme nějaký problém. Místo toho nám vždy připomene, jak velký kus cesty jsme již ušli a jak dobře se nám věci dařily. Ukáže nám, jak jsme v Jeho očích vzácní a jak moc nás miluje.

Bůh dopředu věděl o všech našich nedostatcích a chybách. Vybral si nás, přestože věděl, kolikrát se nám něco nepovede. V listu Efezským 1,5 se dozvídáme, že nás předurčil, abychom se stali Jeho dětmi. Bůh je naším tatínkem! A protože je na naší straně, všechno nakonec dobře dopadne.


Modlitba

„Bože, Tvoje láska mě nepřestává udivovat. Jako Otec sis mě vybral již před založením světa. Nehledě na to, kolik chyb jsem udělal, vím, že o mě máš stále zájem. Děkuji Ti za Tvou dobrotu!“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon