Projevuj milosrdenství

Projevuj milosrdenství

Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. (Matouš 5,7)

Prokazovat milosrdenství může být definováno jako „projevovat dobro někomu, kdo si to nezaslouží“. Každý je schopen prokazovat dobro, které si druzí zaslouží. Ale projevovat dobro lidem, kteří si to nezaslouží, vyžaduje člověka, který opravdu touží být v Boží blízkosti.

Pomsta říká: „Ty jsi se mnou zacházel špatně, proto s tebou také budu zacházet špatně.“ Milosrdenství ale říká: „Zacházel jsi se mnou špatně, já ti ale odpustím, dám ti novou šanci a budu se k tobě chovat, jako bys mi nikdy neublížil.“ Je tak požehnané, že můžeme dávat a přijímat milosrdenství!

Milosrdenství je výrazem Božího charakteru, který se jasně projevuje v tom, jak jedná se svým lidem. Milosrdenství nám prokazuje dobro ve chvíli, kdy si zasloužíme trest. Milosrdenství nás přijme a žehná nám, když si zasloužíme jen odmítnutí. Milosrdenství chápe naše slabosti a nedostatky a nesoudí nás a nekritizuje.

Potřebuješ někdy, aby ti Bůh nebo nějaký člověk prokázal milosrdenství? Samozřejmě, všichni to občas potřebujeme. Nejlepší způsob, jak získat milosrdenství, je rozdávat je druhým. Když budeš soudit druhé, dostane se ti soudu. Když budeš druhým prokazovat milosrdenství, bude milosrdenství prokázáno i tobě. Boží slovo nás učí, že sklízíme to, co zaséváme. Buď milosrdný! Buď požehnaný!


Přijímej Boží milosrdenství a lásku. Nemůžeš druhým dávat něco, co sám nemáš.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon