Rozvážnost

Rozvážnost

Já, moudrost, bydlím s chytrostí, nalézám poznání a rozvahu. (Přísloví 8,12)

Rozvážnost je slovo, o němž se moc často nemluví. Chytrost a rozvaha v Písmu znamenají, že jsme dobrými správci darů, které nám Bůh svěřil. Tyto dary zahrnují schopnosti, čas, energii, sílu, zdraví a také náš majetek. Patří sem i naše tělo, mysl a duch.

Bůh každému z nás dal různé dary a milost podle toho, jak chce, abychom je používali. Někdo má dar zpívat, a může jím sloužit lidem ve svém okolí, někdo jiný může mít dar, který bude známý po celém světě. Bible nám říká, abychom své dary používali podle milosti, která nám byla dána (Římanům 12,6).

Každý z nás by měl vědět, kolik toho zvládne, a měl by vnímat, kdy dosáhl své plné kapacity nebo je dokonce přetížený. Místo toho, abychom na sebe tlačili a snažili se uspokojit vlastní touhy nebo usilovali o dosažení osobních cílů, máme naslouchat Pánu a poslouchat ho. Pokud budeme následovat Boží vedení, náš život bude požehnaný.

Všichni známe stres a občas cítíme jeho následky. Měli bychom se proto naučit ho správně zvládat. Pros Boha, aby ti ukázal ve tvém životě oblasti, které můžeš změnit a zbavit se tak nadměrného stresu.


Bůh je dobrý a chce, aby sis užil život plný pokoje.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon