S Duchem svatým je to lepší

S Duchem svatým je to lepší

Ale říkám vám pravdu: Je pro vás užitečné, abych odešel. Neboť neodejdu-li, Zastánce k vám nepřijde; odejdu-li, pošlu ho k vám. (Jan 16,7)

Přítomnost Ducha svatého v našem životě je úžasná. Je dokonce mnohem lepší, než si dokážeme představit. On je náš Utěšitel, a to znamená, že nám bude pomáhat a utěšovat nás, kdykoli budeme na cestě životem zraněni. Ráda si představuji, že mi je Duch svatý tak blízko, jako by byl můj druhý dech.

Duch svatý nás vede a usměrňuje podle Božího plánu pro náš život. Učit se následovat jeho vedení je každopádně proces. Jsme zvyklí žít podle vlastních myšlenek, pocitů a tužeb, jako křesťané se ale musíme naučit být vedeni Duchem svatým. Ježíš přišel na svět v lidském těle a chápe všechno, čím v životě procházíme. Vědomí, že mi Ježíš rozumí, mi přináší velkou útěchu! On je trpělivý a bude s námi i nadále jednat, pokud ovšem budeme ochotni se od něj i nadále učit.

Proč Ježíš řekl, že je lepší, aby odešel a poslal Ducha svatého? Co může být lepší, než mít Ježíše osobně na zemi? Ježíš mohl být vždy jen na jednom místě, zatímco Duch svatý může být všude a pracovat ve všech lidech najednou. To je ohromující! Nikdy nás ani na okamžik neopustí. Ví všechno a jedná, aby uzdravil každé naše zklamání nebo zranění a uvedl vše do správného pořádku. Díky úžasné moci a moudrosti Ducha svatého se každý den stáváme v každém ohledu lepšími.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Požádej Ducha svatého, aby tě z takového, jaký jsi, učinil takovým, jakým tě chce mít on.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon